بستن پنجره
انواع جدید ویروس کوئید 19 و واکسن آنها
11 بهمن ماه 1399

اطلاعات در مورد انواع مختلف ویروس کرونا بسیار کم است. دانشمندان در تلاشند تا در مورد چگونگی انتشار آنها، و اینکه آیا بیماری شدیدتری ایجاد میکنند یا خیر، و یا اینکه آیا واکسنهای حال حاضر کشف شده در برابر این انواع جدید نیز کارا هستند یا خیر، بیشتر بدانند.

آنچه میدانیم این است که ویروسها به طور مداوم از طریق جهش تغییر می کنند و انتظار میرود که با گذر زمان انواع جدید ویروس بوجود بیایند. گاهی اوقات انواع جدیدی پدیدار می شوند و از بین می روند. در مواقع دیگر، انواع جدید پدیدار می شوند و ادامه مییابند. انواع مختلف ویروسی که باعث COVID-19 می شود در ایالات متحده، انگلیس، برزیل و آفریقا ثبت شده است.

ویروس عامل COVID-19 نوعی ویروس کرونا است، یک خانواده بزرگ از ویروسها. ویروسهای کرونا به دلیل خوشههای تاج مانند روی سطح آنها به این نام نامگذاری شده اند. دانشمندان تغییرات ویروس از جمله تغییرات سطح ویروس را کنترل می کنند. این مطالعات، از جمله تجزیه و تحلیل ژنتیکی ویروس، به دانشمندان کمک می کند تا درک کنند که تغییرات ویروس چگونه میتواند بر نحوه انتشار آن تأثیر بگذارد و برای افرادی که به آن آلوده شدهاند چه تاثیراتی بگذارد.

انواع جدیدی از ویروسCOVID-19 در سطح جهان شناسایی شده است:

انگلستان گونه ای به نام B.1.1.7 را با تعداد زیادی جهش در پاییز سال 2020 شناسایی کرد. این نوع راحتتر و سریعتر از سایر انواع گسترش مییابد. در ژانویه 2021 ، متخصصان در انگلیس گزارش دادند که این نوع ممکن است در مقایسه با سایر ویروس های دیگر با افزایش خطر مرگ همراه باشد، اما برای تأیید این یافته مطالعات بیشتری لازم است.

در آفریقای جنوبی ، نوع دیگری به نام B.1.351 به طور مستقل از B.1.1.7 ظهور کرد. این ویروس در ابتدا در اوایل اکتبر سال 2020 شناسایی شد ، B.1.351 جهش هایی با B.1.1.7 دارد. موارد ناشی از این نوع در اواخر ژانویه 2021 در ایالات متحده گزارش شده است.

در برزیل ، گونه ای به نام P.1 ظهور کرد که اولین بار در مسافران برزیل، که در اوایل ژانویه در طی غربالگری معمول در یک فرودگاه در ژاپن آزمایش می شدند، شناسایی شد. این نوع شامل مجموعه ای از جهشهای اضافی است که ممکن است بر توانایی آن برای شناسایی توسط آنتی بادی ها تأثیر بگذارد.

چیزهایی که درباره ویروس جدید کوئید 19نمی دانیم

دانشمندان در تلاشند تا موارد جدید ویروس کرونا را بیشتر بشناسند و برای درک این موارد مطالعات بیشتری لازم است. انواع جدید این ویروس علائم شدیدتر و متفاوتی دارند و برای شناخت آنها زمان و مطالعات لازم است. همچنین بررسی اینکه آیا واکسن های ساخته شده به اندازه کافی کارآمد هستند نیز نیاز به زمان و مطالعات بیشتر دارد.

مقامات سازمان بهداشت جهانی در حال مطالعه سریع انواع مختلف ویروس برای کنترل شیوع آنها هستند. آنها میخواهند بدانند که آیا انواع مختلف:

به راحتی از شخصی به فرد دیگر گسترش پیدا میکنند؟

ایجاد بیماری خفیف یا شدید در افراد میکنند؟

با آزمایشات تشخیص ویروس موجود قابل شناسایی هستند؟

به داروهایی که در حال حاضر برای معالجه بیماران COVID-19 استفاده می شود پاسخ میدهند؟

اثر بخشی واکسن های COVID-19 را تغییر میدهند؟

واکسن ها و انواع جدید ویروس کوئید 19

این واکسنها پروتئین را هدف قرار می دهند. اگر ساختار پروتئین به شدت جهش پیدا کند، برخی کارشناسان ترس از این دارند که واکسن به اندازه کافی کارآمد نباشد.

اما واکسن پاسخ ایمنی گستردهای ایجاد میکند که به احتمال زیاد قادر به شناسایی و پاسخ به انواع مختلف آن خواهد بود.

مطالعات ایمنی واکسنها تا به امروز نشان می دهد که حتی جهشهای ویروس تحت تأثیر ایمنی ناشی از واکسن قرار میگیرند، بنابراین به احتمال زیاد با پدیده ایی که با واکسن آنفلوانزا مشاهده میکنیم و نیاز به فرمولاسیونهای جدید مطابق با نوع ویروس است، روبرو نخواهیم شد.


به اشتراک بگذارید
aa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش
هزینه نهایی سفارش
محصولات انتخاب شده
توضیحات ثبت شده